ສະໜັບສະໜູນການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ

​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​

ການ​ພັດທະນາ​ສະ​ຖາ​ບັນ ​ແລະ ​ກົນ​ໄກ ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ​ໃຫ້ຈະ​ເລີ​ນ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃນ​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​farmerແມ່ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສໍາຄັນຖ້າ​ຫາກ​ວ່າມີ​ການ​ພັດທະນາຂັບ​ເຄື່ອນ​ຊຸມ​ຊົນ. ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ມີ​ການ​ອຸດ​ຕັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງທີ່​ເປັນ​ອຸປະສັກ​ຕໍ່​ການຈະ​ເລີ​ນ​ເຕີບ​ໂຕທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນລວມທັງ​ການ​ຄ້າຜູກຂາດ​ແລະ ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ເອື້ອ​ອໍານວຍ​ຄວາມສະດວກ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ.

ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ອົງ​ປະກອບ​ນີ້​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້ ​ແລະ ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ ດວກ​ສໍາລັບ ບັນດາ​ຊາວ​ກະສິກອນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ. ​ເພື່ອ​ຈະ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້, NUDP ​ໄດ້ສ້າງ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ ມາດ​ໃຫ້​ແກ່​ອໍານາດ​ການ​ການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂັ້ນ​ເມືອງ​ເພື່ອ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການທໍາ​ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, NUDP ກໍ່​ຍັງ​ຈະ​ສະໜັບສະໜູນ​ ​ການ​ຕອບ​ສະໜອງ​ການ​ບໍລິການ​ໃຫ້​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​​ຊາວ​ກະສິກອນ​ແລະ ​ກຸ່ມ​ຊາວ​ກະສິກອນ​ເພື່ອ​ປັບປຸງຂີດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເຈລະຈາ​ຕໍ່​ລອງ​​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ສັນຍາ​ຮ່ວມ​ກັບ​ນັກທຸລະກິດ ​ແລະ ບັນດາ​ນັກ​ລົງທຶນ.

ການ​ວິ​ເຄາະທາງ​ດ້ານການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​ມູນ​ຄ່າ​ຕ່ອງ​ໂສ້ຈະ​ສໍາ​ເລັດ​ຜົນພາຍ​ໃນ​ສອງ​ປີ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ NUDP. ອີງ​ຕາມ ການ​ສຶກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​ມູນ​ຄ່າ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ອັນ​ຮີບ​ດ່ວນ​ທີ່​ສຸດທີ່​ຈະທໍາ​ການ​ປະ​ເມີນ​ແມ່ນ​ສາລີ ​ແລະ ຢາງພາລາ (​ເລັ່ງ​ໃສ່ຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ຜົ້ງ​ສາລີ​ແລະ​ຫົວພັນ), ໝາກ​ເດືອຍ, ຍານ (ເລັ່ງ​ໃສ່​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ) ​ແລະ ຊາ (​ເລັ່ງ​ໃສ່​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາລີ). ບັນດາ​ອົງການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ການປະຕິ​ຮູບ​ລະບຽບ​ການ​ຂອງ​ພາກ​ລັດ-​ເອກະ​ຊົນ​ຈະ​​ໄດ້ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ ສໍາລັບ ​ສິນຄ້າ​ກະສິກໍາ​ທີ່​ສໍາຄັນ.

​ເປົ້າ​ໝາຍ.

​ຊາວ​ກະສິກອນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ສະພາບ​ເສດຖະກິດ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້ ​ແລະ ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະດວກກວ່າ​ເກົ່າສໍາລັບ ການ​ຜະລິດ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ບັນດາ​ກິດຈະ​ກໍາ/ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ.

  1. ການ​ສໍາ​ປະທານ​ການ​ຄ້າສໍາລັບ ​ສິນຄ້າ​ທີ່​ສໍາຄັນ ​ແລະ ​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ​ໄດ້​ຢຸດຕິ​ເມື່ອ​ຮອດ​ທ້າຍ​ປີ​ທີ​ສອງ, ​ແລະ ທົດ​ແທນ​ດ້ວຍ ​ອົງການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ການຈັດ​ລະບຽບ​ການ (ບັນດາ​ອົງ​ກອນທີ່​ທໍາ​ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ຕະຫຼາດ) ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ເຂດ​ທີ່​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ເມື່ອ​ຮອດ​ທ້າຍ​ປີ​ທີ​ສີ່.
  2. ການ​ບໍລິການ​​ດ້ານ​ກະສິກໍາທີ່​ໄດ້​ສະໜອງ​ໃຫ້​ໃນ​​ເມືອງ​ເປົ້າໝາຍ​ໂດຍ ​ບໍລິສັດ​ຕ່າງໆ/ຫົວໜ່ວຍທຸລະ​ກິດ (​ໂດຍ​ຜ່ານ​ໂຄງການ 2+3 ) ​ແມ່ນ​​ໄດ້ມີ​ການ​ຕິດຕາມ-ກວດກາ ​ຢ່າງເປັກ​ປົກກະຕິ ດີກ​ວ່າ​ເກົ່າ.