ການປັບປຸງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກະສິກໍາ ຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາຂອງລັດຖະບານ

ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ໂດຍ​ຫຍໍ້.

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ກະສິກໍາ, ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ເຂົ້າ​ມາ​ຂອງ​ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ການ​ສືບ​ຕໍ່​ຫັນ​ຈາກ​ກະ​ເສດ​ພໍ​ພຽງ​ມາ​ເປັນການ​ຜະລິດກະສິກໍາ​ເປັນ​ສິນຄ້າ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍຕໍ່​ການ​ດໍາລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ບັນດາ​ຊາວ​ກະສິກອນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​food securityຊົນນະ ບົດ. ລັດຖະບານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະລິດ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການຂາດ​ແຄນ​ອາຫານ, ສົ່ງ​ເສີມຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ, ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​​ໂອກາດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ສໍາລັບ ບັນດາ​ຊາວ​ກະສິກອນທີ່ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ.

ໃນ​ຕົວ​ຈິງ​ແລ້ວ, ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກໍາ​ແມ່ນ​ຖື​ວ່າມີ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ທີ່​ສຸດ ສໍາລັບ ບັນດາ​ຊາວ​ກະສິກອນ​ເພື່ອ​​ປັບປຸງ​ວິທີ​ປະຕິບັດ ​ແລະ ການ​ດໍາລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ ​ເພື່ອ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້​ຂອງ​ຊາວ​ກະສິກອນທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທາງ​ດ້ານ​ກະສິກໍາ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ກະສິກໍາ. ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ປີ 2001 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ​ໂຄງການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກໍາ​ຂອງ​ລາວ (LEAP) ​ໄດ້​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ພັດທະນາ, ການ​ທົດ​ລອງ, ​ແລະ ການ​ຂະຫຍາຍ​ລະບົບ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ແບບ​ລາວ (LEA) ​ໃຫ້​ແກ່ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ​ແລະ ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ຕ້ອງການ. ໂຄງການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກໍາ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້ນໍາ​ໃຊ້​ວິທີ​ການຂອງ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ເພື່ອ​ກໍານົດຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທາງ​ດ້ານຄວາມຮູ້​​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​​ເຂດຊົນນະບົດ, ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​​ກຸ່ມ​ຊາວ​ກະສິກອນ​ແລະ ການຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຕົວ​ຈິງ.

ອົງ​ປະກອບ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ພາກສ່ວນໜຶ່ງ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ NUDP ​ເຊິ່ງ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ບັນດາ​ກິດຈະ​ກໍາ​ພາກ​ສະໜາມ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ສະ​ຖາ​ບັນ.

​ເປົ້າ​ໝາຍ.

ບັນດາ​ຊາວ​ກະສິກອນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກໃນ​​ເມືອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ, ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ ​ແລະ ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ເຊິ່ງຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າມີ​ການ​ປັບປຸງ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ບັນດາ​ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ/ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ.

  • ​ກົນ​ໄກ​ການວາງ​ແຜນ​ໃນ​ການ​ກະຈາຍ​ອໍານາດ​ລົງ​ສູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ງົບປະມານ ​ແລະ ການ​ຕິດຕາມ-ກວດກາ​​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃນ 9 ​ເມືອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ.
  • ພະນັກງານ​ພະ​ແນ​ກກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ແຂວງ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ສະໜອງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ທີ່​ຕ້ອງການ ​ແລະ ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ພະນັກງານ​ພາກ​ສະໜາມໃນ 9 ​ເມືອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ.
  • ສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ທາງ​ວັດຖຸອັນ​ຈໍາ​ເປັນ ສໍາລັບ ​ພະນັກງານ​ພາກ​ສະໜາມ​ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ໃນໃນ 9 ​ເມືອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ.
  • ​​ຕາມ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ແລ້ວ, ການ​ບໍລິການ ​ທີ່​ຕ້ອງການຂອງອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຊາວ​ກະສິກອນ ​ແລະ ບັນດາ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ ​​ແມ່ນໄດ້ຕອບ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ຢ່າງເປັນ​ປົກກະຕິ ​ໂດຍ ການ​ນໍາ​ໃຊ້ ລະບົບ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ແບບ​ລາວ (LEA).