ການສ້າງນະະໂຍບາຍ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ

 ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​

ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​ ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ປະສົບ​ການ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ຂອງ NUDP ​ໂດຍ​ຜ່ານ ໜ່ວຍງານຂະແໜງ ການກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ໃນການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້, ການຄົ້ນຄ້ວາດ້ານນະ​ໂຍບາຍ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ໃຫ້​ແກ່ ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ. ບັນດາ​ນັກ​ວາງ​ແຜນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ແລະ ​ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດໃນການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ລະດັບ​ສູງ ​ເຊິ່ງໃນປະຈຸ​ບັນ ​ແມ່ນ​​ໄດ້ປະ​ເຊີນ​ກັບບັນຫາການ​ຕັດສິນ​ໃຈຊັບຊ້ອນ ​ເຊິ່ງອາດ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ໂດຍ​ບໍ່ຕັ້ງ​ໃຈ. ໃນຫຼາຍໆຄັ້ງພວກ​ເພິ່ນ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກ ກ່ຽວ​ກັບ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ​ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຫຼື ຜົນ​ກະທົບຕໍ່​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ບັນດາ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ຫຼາຍພາກສ່ວນ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ປະກອບ ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ປຶກສາ​ຫາລືທາງ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ລັດຖະບານ​ຈະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະ ໜູນ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ຂອງ​ຕົນ.

NUDP ມີ​ບົດບາດ​ສໍາຄັນ​ໃນ​ການກະຕຸກ​ຊຸກຍູ້ ​ແລະ ການ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ປືກສາ​ຫາລື​ທາງ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ, ​ໂດຍ​ຜ່ານ ​ຂະ​ແໜງ​ການ​​ກະສິ ກໍາ ​ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.

​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ, NUDP ​ຈະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ພັດທະ ນາ​ຊົນນະບົດ​ໃນເຂດ​ເນີນ​ສູງ. ປະສົບ​ການ​ຂອງ NUDP ​ແລະ ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຂອງ​​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ ຈະ​ສ້າງ​ເປັນ​ເອກະສານ ​ແລະ ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈະ​ມີ​​ການ​​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ໂດຍຜ່ານການຈັດພິມ ແລະ ການຈັດກອງ​ປະຊຸມ​ສໍາ​ມະ​ນາ. ໃນນັ້ນ, ການຄົ້ນຄົ້ວແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນທາງການ ເງິນ.

ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ອົງ​ປະກອບ​ນີ້ຈະ​ມີ​ການຮຽກຮ້ອງເຖິງ​ການ​ລະດົມ ​ທີ​ມງານ​ຈາກທຸກ​ກະຊວງ ​ແລະ ບັນດາ​ສໍານັກງານ​ອົງການ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ NUDP ​ແລະ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ​ທີ​ມງານ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນການສະໜັບສະໜູນ​ຂະ​ບວນການ​ສ້າງນະ​ໂຍບາຍ ກໍ່​ຄື​ບັນດາ ກິດ ຈະກຳການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ປະສົບການ​ຕ່າງໆ.

​ຈຸດປະສົງ

ບັນດາ​ສໍານັກງານ​ອົງການ​ຂອງ​ລັດຖະບານທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ NUDP ຈະ​ໄດ້​ຮັບຜົນ​ປ​ະໂຫຍ​ດ​ຈາກໜ່ວຍງານການ​ຄົ້ນຄວ້ານະ​ໂຍບາຍ/ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ປະ ສົບ​ການກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ ແລະການ​ນໍາ​ໃຊ້​ບັນດາອຸປະກອນ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການພັດທະນາ​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ, ​ແຜນ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ ​ແລະ ບັນດາ​ແຜນ​ງານ​ໃຫ້​ທັນ​ເວລາ ​ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

ກິດຈະ​ກໍາ​/ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

  • ບັນດາໜ່ວຍ​ງານທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍບາຍ ຂອງ​ອົງກອນ/​ກະຊວງ​ຕ່າງໆທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ NUDP ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທີ່ດີກ​ວ່າ​ເກົ່າ.
  • ບັນດາ​ເອກະສານທາງ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ຫຼັກ​ຖານ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງຂຶ້ນ ​ແລະ ປະສົບ​ການ​ຂອງ NUDP​ ​ໄດ້​ມີ​ການສະສົມການຮຽນຮູ້ ແລະ ພີ​ມອອກເຜີຍ​ແຜ່.
  • ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຫຼາຍ​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ​ພາກ​ເໜືອ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຮອງ​ເອົາ.
  • ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລຍະ​ເວລາ​ຂອງ NUDP, ​ການ​ກະຈາຍ​ອໍານາດ​ລົງ​ສູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນພາຍໃຕ້​ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ NUDP ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ທີ່ຈຳເປັນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ ​ແລະ ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ.