ພິທີຈັດງານບຸນກາເຟລາວ LAO COFFEE CULTURE ທີ່ໃດ້ຈັດຂື້ນ ວັນທີ 12 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2019

ພິທີຈັດງານບຸນກາເຟລາວ LAO COFFEE CULTURE ທີ່ໃດ້ຈັດຂື້ນ ວັນທີ 12 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2019
ທີ ແຂວງຫລຼວງພະບາງ , ບ້ານຈັນ ໃດ້ຈັດພິທີເປີດເວລາ ຕອນເຊົ້າ ເວລາ 8:30 AM ຫາ 16:30 PM ໃນງານຈະມີກິດກິດຈະກຳຕ່າງໆ , ມີຫລາຍພາກສ່ວນເຂົ້າມາຮ່ວມງານ , ເພື່ອນຳເອົາຜະລິດຕະພັນກາເຟຂອງແຕ່ລະຮ້ານມາຈັດສະແດງ , ເພື່ອໃຫ້ແຂກທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມໃນງານໃດ້ລອງຊິມລົດຊາດກາເຟ , ລົດຊາດກິ່ນຂອງແຕ່ລະຮ້ານ ແລະ ໃດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງກາເຟ , ຄວາມເປັນມາຂອງກາເຟແຕ່ລະເຂດ , ວິທີການປູກກາເຟ ແລະ ຍັງໃດ້ໃຫ້ມີການສຳມະນາ ຄວາມຮູ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳກັນ ເພື່ອສົງເສີມຜະລິດຕະພັນກາເຟ , ແຕ່ລະເຂດມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ຍັງໃດ້ມີການສະແດງສິນລະປະວັດທະນະທຳ , ການແຕ້ມຮູບ.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.