ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານແບບຄົບຊຸດແມ່ນຫຍັງ

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ວຽງ​ຈັນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄໍາ​ອະທິບາຍວ່າ​ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແຜນ​ງານ​ແບບ​ຄົບ​ຊຸດ (PBA) ​ແມ່ນ​ເປັນ​ວິທີ​ທາງ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​​ຮ່ວມ​ມື ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ບັນດາ​ຫຼັກການ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  1. ນໍາພາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ໂດຍປະ​ເທດ​ເຈົ້າພາບ ຫຼື ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;
  2. ​​ເປັນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໃນ​ຮູບ​ແບບແຜນ​ງານ​ຄົບຖ້ວນ ​ແລະ ມີກອບ​ງົບປະມານອັນ​ດຽວກັນ; ​ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແຜນ​ງານ​ແບບ​ຄົບ​ຊຸດ (PBAs) ​ແມ່ນເພື່ອຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອແບບເປັນທາງການ(ODA), ເຊິ່ງລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ, ການສົມທົບເຂົ້າກະຕ່າທຶນ;
  3. ມີຂະບວນການເພື່ອການປະສານລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼືຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ມີການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານລະບຽບຫຼັກການ ສໍາລັບ ການ​ລາຍ​ງານ, ງົບປະມານ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ການຈັດ​ຊຶ້ຈັດ​ຈ້າງ; ​ແລະ

ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນການ​ເພີ່ມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ລະບຽບຫຼັກການຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ເພື່ອການ​ອອກ​ແບບ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງບໍລິຫານ​ການ​ເງິນ, ການ​ຕິດຕາມ​ແລະ ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ.  ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທີ່ໄດ້ ຈາກ PBA ລວມມີ ກົນ​ໄກ​ການ​ປະສານ​ງານ​ທີ່​ດີຂຶ້ນ ສໍາລັບ ບັນດາ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ ​ເພື່ອ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນການສ້າງ​​ແຜນຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ​ຂອງ​ລັດຖະບານ.

ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ການ​ປະສານງານດ້ານການສະໜັບສະໜູນ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່ ການ​ທົບ​ທວນຄືນ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ ກ່ຽວ​ກັບ ປະສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ​ແລະບັນດາຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງໂຄງການ​​ແລະ ບັນດາ​ແຜນ​ງານຕ່າງໆທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຢູ່ໃນ ສປປ. ລາວ.

PBA ​ແມ່ນ​ທາງ​ອອກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຢູ່ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການຮ່ວມ​ວຽງ​ຈັນ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ບົກ​ຜ່ອງ​ຂອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ. ສິ່ງ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ກໍ່​ຕໍ່​ເມື່ອ ບັນດາ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ໃນ​​ກົນ​ໄກ​ທີ່​ສ້າງ ​ໂດຍ ລັດຖະບານ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ທີ່​ສໍາຄັນ​, ຕົວຢ່າງ ການຈັດ​ຊື້​ທີ່ມີປະສິດທິຜົນເຊິ່ງ​​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ໂປ່​ງ​ໃສ , ບົດ​ລາຍ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ເງິນມີ​ຄວາມ​ຈະ​ແຈ້ງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາ​ຜູ້ໃຫ້ທຶນ​ສາມາດ​ເຫັນໄດ້ເຖິງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທຶນເຂົ້າໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດທະນາ​ຂອງ​ລັດຖະບານ, ​ແລະ ​ມີການ​ຕິດຕາມ-ກວດກາ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ທີ່​ສາມາດເຮັດໃຫ້ການ​ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດ​ຕິ​ພາບ ​ແລະ ທັງນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ການ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍບາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.

NUDP ກໍາລັງ​ສ້າງ​ໂອກາດ​ເພື່ອ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​​ແຜນ​ງານ​​ແບບຄົບ​ຊຸດ (PBA) ພາຍ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ກະສິກຳ ​ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ​ແລະ/ຫຼື  ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານແບບຄົບຊຸດທີ່ລວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ, ຮັບ​ຮູ້ໄດ້ເຖິງຂະ​ບວນການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດັ່ງກ່າວ​ເຊິ່ງຈະ​ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ແຕ່​ລະບາດ​ກ້າວ​ໃນ​ອະນາຄົດ ​ທີ່ມີການປະຕິບັດງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ..

​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, NUDP ຈະ​ຕ້ອງ​ມີຄວາມ​ປານີປານອມກັນ ລະຫວ່າງ​ ໂຄງການ ​ແລະ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງແຜນ​ງານ​ແບບ​ຄົບ​ຊຸດ PBA ໃນທາງ​ດ້ານການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ, ລວມທັງ:

  • ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນແມ່ນ​​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ມີຈໍານວນ​ຈໍາກັດ ​ແລະ ການ​ຂະຫຍາຍແມ່ນອີງໃສ່​ ​ບົດຮຽນ​ທີ່​ຖອດ​ຖອນ​ໄດ້:  ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, ​ແຜນ​ງານແມ່ນຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ສະໜັບສະໜູນ ຈາກບັນດາ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ໃນ​ຈໍານວນ​ຈໍາກັດ—​​ເຊິ່ງ​ແມ່ນ AFD, EU, BMZ, ​ແລະ SDC ​ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ຈໍານວນຈະເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
  • ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ: ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ສູງ​ທີ່​ສຸດ, ວຽກ​ງານ​ຂອງ NUDP ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍ​ໃນ​​ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ຫຼາຍ​ກວ່າ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​​ໂຄງ​ສ້າງ​ທີ່ເປັນຄູ່ຂະໜານ​ກັນ. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ການສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ງານໜຶ່ງ​ຕ່າງຫາກ, ແມ່ນໄດ້ມີ​ການສະ​ເໜີໃຫ້ມີ​ໜ່ວຍ​ງານ​ບໍລິຫານ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ການສ້າງຕັ້ງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ທີ່​ບໍ່ເປັນຄູ່​ຂະໜານ​ກັນ (ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ) ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ NUDP. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ກໍ່​ຈະເປັນການຕໍ່ຍອດຈາກ​ບົດຮຽນ ​ແລະ ປະສົບ​ການ ຈາກ ການປົກຄອງລັດ ແລະ ບັນດາ​ແຜນ​ງານ​ການ​ປະຕິ​ຮູບ​ການ​ບໍລິຫານ(​ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ 1) ທີ່​ໄດ້ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ບັນດາ​ແຂວງ​ອື່ນໆ ​ຄືກັນກັບບົດຮຽນ ຈາກ ​ແຜນ​ງານ​ພາກ​ໃຕ້​ທີ່​ໄດ້ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ໂດຍ ​ໂຄງການ ADB ​ແລະ IFAD.
  • ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ: ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ ​ແລະ ບັນດາອົງການ ທີ່​​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ງົບປະມານ ​ແລະ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ແຕ່​ລະ​ວັນ, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ບັນດາ​ທີ່​ປຶກສາ ທີ່ເຮັດພຽງ​ແຕ່​ໜ້າ​ທີ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ສິ່ງ​ນີ້​ຈະ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຂອງ​ລັດຖະບານ (ລັດຖະບານ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ນາມກ່ຽວກັບ​ງົບປະມານ, ​ເປັນ​ຕົ້ນ) ຄຽງຄູ່ກັບການ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ໂປ່​ງ​ໃສ່ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ.
  • ສິ່ງ​ຈູງງ​ໃຈ: ສິ່ງ​ຈູງ​ໃຈ ສໍາລັບ ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ​ແລະ ກົມກ່ຽວ ​ແລະ ສິ່ງ​ນີ້ຈະຕ້ອງ​ອີງ​ໃສ່​ລະບຽບການ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ອັນທີ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ  ຫຼື  ອີງ​ໃສ່​ບັນ​ທັດ​ຖານ ​ແລະ ລະບຽບ​ການ​ທີ່ມີຢູ່ໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ ຂອງ​ກະຊວງ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້. ບັນດາ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ທັງ​ໝົດໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສຸດທ້າຍແລ້ວລັດຖະບານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບ ​  ເງີ​ນ ​ເດືອນ.
  • ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຈາກ​ລັດຖະບານ: ຄາດ​ການ​ວ່າ ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ຈະ​ມີ​ຕໍ່າ ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ​ແຕ່ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ. ​ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ກໍ່ມີ​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ທໍາ​ຄວາມເຂົ້າ​ໃຈດີ​ກວ່າ​ເກົ່າກ່ຽວກັບກອບ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ລັດ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງ​ວິທີ​ການ ທີ່​ລັດຖະບານ​ສາມາດ​ເພີ່ມ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ຕົນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ແຜນ​ງານ.
  • ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ: ລະດັບ​ຂອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ວິຊາ​ການ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ ​ແລະ ກໍ່ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ. ຍັງຄາດ​ໄວ້​ວ່າ NUDP ຈະ​ຍັງມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ ສໍາລັບຊ່ວງ​ໄລຍະ​ເວລາ​ທັງ​ໝົດຂອງ​ແຜນ​ງານ.